மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!

சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்

தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர்!
enbharathi-crome-extension
மகிழ்ச்சியான செய்தி!

பாரதி பிரியர்கள் எண்ணிக்கை 200'ஐ தாண்டி விட்டது!
Add to Google
என் பாரதி, எனக்குப் போதும் !
enbharathi-crome-extension

கண்ணம்மா - என் காதலி - சுட்டும் விழிச்சுடர்பாரதியின் கவிதைகள் : கண்ணன் பாட்டு : கண்ணம்மா - என் காதலி - சுட்டும் விழிச்சுடர்

கண்ணம்மா - என் காதலி
(காட்சி வியப்பு)
செஞ்சுருட்டி - ஏகதாளம்
ரசங்கள்: சிருங்காரம், அற்புதம்

சுட்டும் விழிச்சுடர் தான் - கண்ணம்மா !
சூரிய சந்திர ரோ ?
வட்டக் கரிய விழி, கண்ணம்மா !
வானக் கருமை கொல்லோ ?
பட்டுக் கருநீலப் - புடவை
பதித்த நல் வயிரம்
நட்ட நடு நிசியில் - தெரியும்
நக்சத் திரங்க ளடீ !
சோலை மல ரொளியோ - உனது
சுந்தரப் புன்னகை தான் ?
நீலக் கடலலையே - உனது
நெஞ்சி லலைக ளடி !
கோலக் குயி லோசை - உனது
குரலி னிமை யடீ !
வாலைக் குமரி யடீ ! - கண்ணம்மா !
மருவக் காதல் கொண்டேன்.
சாத்திரம் பேசு கிறாய், - கண்ணம்மா !
சாத்திர மேதுக் கடீ !
ஆத்திரங் கொண்டவர்க்கே, - கண்ணம்மா !
சாத்திர முண்டோ டீ !
மூத்தவர் சம்மதியில் - வதுவை
முறைகள் பின்பு செய்வோம் ;
காதிருப் பேனோ டீ - இது பார் ,
கன்னத்து முத்த மொன்று !
Bharathi's "Suttum Vizhi Sudarthan…" is translated into following languages. You may not get exact feel as this is done by Google translation tool. Feel free to give correct translation. Now, Enjoy !
Suttum Vizhi Sudarthan… në  Albanian

Ty shkëlqejnë sytë - Kannamma
A janë ata diellin dhe hënën?
Ty zi eyeballs - Kannamma
A është e errët se britmë e qiellit?
Në Glittering karo -
tënd mëndafshi ngjyrë blu të errët Sari
A lustrosje yjet - parë
në mes të natës.

Kopshti i shkëlqim flower - A është ky
tërheqës buzëqeshjen tënde?
Valë e kaltër oqean - A
tënd gjirin e mendimeve.
Shumë i këndshëm melodia e krisur-A
zëri yt i ëmbël.
A jeni i pafajshëm vajzë - Kannamma
Unë jam në dashuri me ty.

Ju të flasim për traditë - Kannamma
Kush ka nevojë që?
Për ata me nxitim - Kannamma
A është një pengesë traditë?
Nëse pranojmë pleqtë - dasmën tonë
Si do të ndodhë më pas.
Mund të prisni deri atëherë - këtu
Më lejoni të ju kiss në faqe.

Për të ditur më shumë rreth Bharathi
klikoni këtu.

Suttum Vizhi Sudarthan… في  Arabic

الخطوط الجوية التركية عيون متوهجة -- Kannamma
هل هي الشمس والقمر؟
الخطوط الجوية التركية مقل العيون السود -- Kannamma
هو أن الظلام هوى من السماء؟
التألق في الماس
الخطوط الجوية التركية كحلي الحرير ساري
تلمع النجوم -- شوهد
في منتصف الليل.

حديقة الزهور 'sسطوع -- هل هذا
ابتسامة مغرية ملكك؟
أمواج المحيط الزرقاء -- هل
الخطوط الجوية التركية حضن خواطر.
ساحر من لحن هل قواقي
الخطوط الجوية التركية الصوت الحلو.
هل أنت فتاة بريئة -- Kannamma
أنا أحب إليك.

تتحدث التقاليد -- Kannamma
الذي يحتاج الى ذلك؟
لأولئك الذين هم في عجلة من أمره -- Kannamma
ومن التقاليد عقبة؟
إذا تقبل الشيوخ -- لدينا عرس
يجب أن يحدث في وقت لاحق.
يمكنني الانتظار حتى ذلك الحين -- وهنا
اسمحوا لي أن لك قبلة على خده.


لمعرفة المزيد عن Bharath
اضغط هنا.

Suttum Vizhi Sudarthan… в  Bulgarian

Твоите блеснали очи - Kannamma
Дали слънцето и луната?
Твоите черни очи - Kannamma
Това ли е тъмно оттенък на небето?
Лъскавият диаманти-In
Твоето тъмно синя коприна сари
Има блестящи звезди - виждал
В средата на нощта.

Градински цветя на яркостта - е, че
Твоето съблазнителен усмивка?
Вълните на океана синьо - Добре
Твоето лоното на мисли.
Опиянителен мелодия на кукувица-IS
Твоето сладък глас.
Невинни момиче си ти - Kannamma
Аз съм влюбен в тебе.

Ти говориш на традицията - Kannamma
На кой му трябва това?
За тези в бързаме - Kannamma
Има традиция една бариера?
Ако приемете старейшините - нашата сватба
Ще се случи после.
Мога ли да чакаме до тогава - тук
Нека ме целуна по бузата.

За да научите повече за Bharathi
кликнете тук .

Suttum Vizhi Sudarthan… a  Catalan

Els teus ulls brillants - Kannamma
Són el sol i la lluna?
Els teus ulls negre - Kannamma
És que el fosc to del cel?
Brillants diamants a partir de les
teu sari de seda de color blau fosc
Són estrelles brillants - vist
al mig de la nit.

Jardí de flors de brillantor - És que
fascinant teu somriure?
Onades de l'oceà blau - ¿Es
els pensaments del teu pit.
Encantadora melodia del cucut-És
la teva dolça veu.
Ets innocent nena - Kannamma
Estic enamorat de tu.

Vostè parla de la tradició - Kannamma
Qui necessita això?
Per als més apressats - Kannamma
La tradició és un obstacle?
Si accepteu els ancians - nostra boda
Es produirà més tard.
Puc esperar fins llavors - aquí
Permetin-me que petó a la galta.

Per saber més sobre Bharathi
feu clic aquí.

Suttum Vizhi Sudarthan… 在 Chinese

你的光辉的眼睛- Kannamma
他们是太阳和月球的?
你的黑眼睛- Kannamma
是黑暗色调的天空?
光芒四射的钻石,在
你的深蓝色丝绸纱丽
闪光星-阅读
在半夜。

园林花卉的亮度-是,
你诱人的微笑?
海浪的蓝色海洋-是否
你怀里的想法。
迷人的旋律的杜鹃,是
你的声音甜美。
你是无辜的女孩- Kannamma
我爱上了你。

你说的传统- Kannamma
谁需要呢?
对于那些急于- Kannamma
是传统的一个障碍?
如果长者接受-我们的婚礼
应发生后。
我可以等到那时候-这里
让我吻你的脸颊。

Suttum Vizhi Sudarthan… 在 Chinese
你的光輝的眼睛- Kannamma
他們是太陽和月球的?
你的黑眼睛- Kannamma
是黑暗色調的天空?
光芒四射的鑽石,在
你的深藍色絲綢紗麗
閃光星-閱讀
在半夜。

園林花卉的亮度-是,
你誘人的微笑?
海浪的藍色海洋-是否
你懷裡的想法。
迷人的旋律的杜鵑,是
你的聲音甜美。
你是無辜的女孩- Kannamma
我愛上了你。

你說的傳統- Kannamma
誰需要呢?
對於那些急於- Kannamma
是傳統的一個障礙?
如果長者接受-我們的婚禮
應發生後。
我可以等到那時候-這裡
讓我吻你的臉頰。

更多地了解Bharathi 
請點擊這裡。.

Suttum Vizhi Sudarthan… u  Croatian

Tvoje oči vatrenost - Kannamma
Jesu li sunce i mjesec?
Tvoje crne eyeballs - Kannamma
Je da je tamna boja na nebu?
Blještavo dijamanti-U
tvoje tamnomodrom svila Sari
Jesu svijetli zvjezdice - vidi
u sred noći.

Vrtni cvijet's osvjetljenja - Je li to
tvoje privlačan osmijeh?
Valovima plavog oceana - Jesu
's grudima tvojim mislima.
Očaravajuće melodije od kukavica-Je
tvojim slatkim glasom.
Nevinih djevojčica si - Kannamma
Ja sam zaljubljena u tebe.

Vi naprodikovati tradicije - Kannamma
Tko to treba?
Za one u žurbi - Kannamma
Tradicija je jedna prepreka?
Ukoliko starješina prihvatiti - naše vjenčanje
Će se dogoditi kasnije.
Mogu li čekati do tada - ovdje
Dozvolite mi da vam poljubac na obrazu.

Saznati nešto više o Bharathi
kliknite ovdje .

Suttum Vizhi Sudarthan… v  Czech

Řeřavý tvé oči - Kannamma
Jsou slunce a měsíc?
Tvé černé bulvy - Kannamma
Je v tom, že tmavý odstín z nebe?
Blýská diamanty-V
tvé tmavě modré hedvábí Sari
Jsou zářící hvězdy - viděno
uprostřed noci.

Zahrada v květu jas - Je to
tvůj svůdný úsměv?
Vlnami modrého oceánu - Are
tvá ňadra na myšlenky.
Okouzlující melodii z kukačka-IS
tvůj sladký hlas.
Nevinnou dívku jste - Kannamma
Jsem zamilovaná do tebe.

Ty řeči o tradici - Kannamma
Kdo potřebuje, že?
Pro ty, ve spěchu - Kannamma
Tradice je jedna překážka?
Pokud starší akceptovat - naše svatba
Se stalo později.
Mohu počkat až potom - zde
Nech mě políbit na tvář.

Chcete-li vědět více o Bharathi
klikněte zde.

Suttum Vizhi Sudarthan… i  Danish

Thy glødende øjne - Kannamma
Er de solen og månen?
Thy sorte øjne - Kannamma
Er, at den mørke nuance af himlen?
Glitrende diamanter-In
thy mørkeblå silke Sari
Er skinnende stjerner - set
i midt om natten.

Have blomst lysstyrke - Er det
thy lokkende smil?
Bølger af det blå ocean - Er
thy bryst's tanker.
Fortryllende melodi af gøg-Is
thy søde stemme.
Uskyldige pige er du - Kannamma
Jeg er forelsket i dig.

Du taler om tradition - Kannamma
Hvem har brug for det?
For dem i en fart - Kannamma
Er tradition for en forhindring?
Hvis ældste acceptere - vores bryllup
Skal ske senere.
Kan jeg vente indtil da - her
Lad mig kysse dig på kinden.

At vide mere om Bharathi
Klik her.

Suttum Vizhi Sudarthan… in  Dutch

Thy gloeiende ogen - Kannamma
Zijn ze van de zon en de maan?
Thy zwarte oogbollen - Kannamma
Is dat de donkere tint van de hemel?
Glinsterende diamanten-in
uw donkerblauwe zijden sari
Zijn lichtende sterren - gezien
in het midden van de nacht.

Tuin bloem de helderheid - Is dat
uw verleidelijke glimlach?
Golven van de oceaan - Ben
uw boezem's gedachten.
Betoverende melodie van de koekoek-Is
uw zoete stem.
Onschuldige meisje bent u - Kannamma
Ik ben verliefd op jou.

U spreekt van traditie - Kannamma
Wie moet dat?
Voor degenen die in een haast - Kannamma
Is traditie, een hindernis?
Als ouderlingen accepteren - onze bruiloft
Zal gebeuren later.
Kan ik wachten tot dan - hier
Laat me je kussen op de wang.

Om meer te weten over Bharathi
klik hier .

Suttum Vizhi Sudarthan… in English

Thy glowing eyes - Kannamma
Are they the sun and the moon?
Thy black eyeballs - Kannamma
Is that the dark hue of the sky?
Glittering diamonds-In
thy dark blue silk sari
Are shining stars - seen
in the middle of the night.

Garden flower's brightness - Is that
thy alluring smile?
Waves of the blue ocean - Are
thy bosom's thoughts.
Enchanting melody of the cuckoo- Is
thy sweet voice.
Innocent girl are you - Kannamma
I am in love with thee.

You talk of tradition - Kannamma
Who needs that?
For those in a hurry - Kannamma
Is tradition a hurdle?
If elders accept - our wedding
Shall happen later.
Can I wait till then - here
Let me kiss you on the cheek.

To know more about Bharathi
click here.

Suttum Vizhi Sudarthan… sisse  Estonian

Thy Hõõguval silmi - Kannamma
Kas nad päikese ja kuu?
Thy must silm - Kannamma
Kas see on tumedat värvi on taevas?
Sira teemandid-In
sinu tumesinine siidist Sari
Kas shining stars - vaadelda
et keset ööd.

Garden flower heleduse - Kas see on
sinu võluv naeratus?
Laineid sinise ookeani - Kas
sinu rüpp mõtteid.
Lummav meloodia on kägu-is
sinu magus hääl.
Innocentius tüdruk sa oled - Kannamma
Ma armastan sind.

Sa räägid traditsioonist - Kannamma
Kes vajab seda?
Neil on kiire - Kannamma
Kas traditsioon on takistus?
Kui vanemad nõus - meie pulm
Kas juhtub hiljem.
Kas ma saan oodata siis - siit
Lubage mul kiss you nerve.

Et rohkem teada Bharathi
kliki siia.

Suttum Vizhi Sudarthan… sa  Filipino

Mo pagkinang mata - Kannamma
Sila sa araw at sa buwan?
Mo itim eyeballs - Kannamma
Na ang maitim na kulay ng langit?
Glittering oros-Sa
mo maitim na asul na sutla sari
Ay sikat stars - makikita
sa gitna ng gabi.

Pagtatanghal ng mga bulaklak sa hardin ng liwanag - Ay na
alluring ngiti mo?
Ang mga asul na alon ng karagatan - Are
matalik mo ng mga saloobin.
Kaakit-akit melodya ng kuku-Ay
sweet ng boses mo.
Walang kasalanan ang mga batang babae - Kannamma
Ako sa pag-ibig sa iyo.

Kayong makipag-usap ng mga tradisyon - Kannamma
Sino ang mga pangangailangan na?
Para sa mga nag-aapura - Kannamma
Ay isang tradisyon lundagan?
Kung elders tanggapin - ang aming kasal
Ay dapat mangyari mamaya.
Maaari ba akong maghintay hanggang pagkatapos - dito
Let me kiss ka sa pisngi.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Bharathi
i-click dito .

Suttum Vizhi Sudarthan… sisällä  Finnish

Thy hehkuvat silmät - Kannamma
Ovatko ne auringon ja kuun?
Thy musta silmämunasta - Kannamma
On se, että tumma värisävy on taivas?
Kimaltelevaa timantteja-In
sinun tummansininen silkki sari
Ovat loistava tähteä - nähdä
in the middle of the night.

Puutarha kukka kirkkauden - Onko se
sinun houkuttelevista hymyillä?
Aaltojen sininen ocean - Ovatko
sinun povi ajatuksia.
Lumoava melodia on käki-Is
sinun makea ääni.
Viaton tyttö sinä olet - Kannamma
Olen rakastunut sinuun.

Puhutte perinne - Kannamma
Kuka tarvitsee sitä?
Niille on kiire - Kannamma
Onko perinne esteen?
Jos vanhimmat hyväksyä - meidän häät
On tapahtua myöhemmin.
Voinko odottaa siihen asti - tässä
Haluan suudella sinua otsaa.

Jos haluat tietää enemmän Bharathi
napsauta tästä .

Suttum Vizhi Sudarthan… dans  French

Tes yeux incandescents - Kannamma
Sont-ils le soleil et la lune?
Tes yeux noirs - Kannamma
Est-ce que la teinte sombre du ciel?
Glittering-en diamants
ton sari en soie bleu foncé
Brillent étoiles - vu
dans le milieu de la nuit.

Jardin de fleurs de la luminosité - Est-ce que c'est
ton sourire séduisant?
Vagues de l'océan bleu - Are
les pensées de ton coeur.
Enchanting mélodie du coucou-Est
ta douce voix.
Innocent fille êtes-vous - Kannamma
Je suis en amour avec toi.

Vous parlez de la tradition - Kannamma
Qui a besoin de cela?
Pour les plus pressés - Kannamma
Tradition est un obstacle?
Si les anciens accepter - notre mariage
Doit-t-il plus tard.
Puis-je attendre jusque-là - ici
Permettez-moi de vous embrasser sur la joue.

Pour en savoir plus sur Bharathi
cliquez ici.

Suttum Vizhi Sudarthan… en  Galician

Teus ollos brillo - Kannamma
Elas son o sol ea lúa?
Teus ollos negro - Kannamma
É que o ton escuro do ceo?
Brillante diamantes-In
teu sari de seda azul escuro
Están brillo estrelas - visto
no medio da noite.

Xardín da flor brillo - É que
Teu sorriso sedutor?
Ondas do océano azul - São
pensamentos do teu corazón.
Encanto melodia do cuco-Is
tua doce voz.
Rapariga inocente estás - Kannamma
Estou apaixonado por ti.

Vostede fala de tradición - Kannamma
Quen necesita diso?
Para aqueles con Press - Kannamma
Tradición é un obstáculo?
Se aceptar anciãos - noso casamento
Debería ocorrer máis tarde.
Podo esperar ata entón - aquí
Deixa-me bico-te na bochecha.

Para saber máis sobre Bharathi
prema aquí .

Suttum Vizhi Sudarthan… in  German

Deine leuchtenden Augen - Kannamma
Handelt es sich um die Sonne und der Mond?
Deine schwarzen Augen - Kannamma
Ist, dass die dunkle Farbe des Himmels?
Glitzernde Diamanten-In
dein dunkelblau Seide sari
Leuchten Sterne - gesehen
in der Mitte der Nacht.

Garten Blume der Helligkeit -, ist, dass
deine verführerische Lächeln?
Wellen der Blue Ocean - Sind
deinen Busen Gedanken.
Bezaubernden Melodie des Kuckucks-Is
deine süße Stimme.
Sie sind unschuldige Mädchen - Kannamma
Ich bin in Liebe mit dir.

Sie sprechen von Tradition - Kannamma
Wer braucht das?
Für diejenigen, die es eilig haben - Kannamma
Tradition ist eine Hürde?
Wenn Ältesten akzeptieren - unsere Hochzeit
Später geschehen wird.
Kann ich warten, bis dann - hier
Ich küsse Dich auf die Wange.

Um mehr zu wissen Bharathi 
Klicken Sie hier,.

Suttum Vizhi Sudarthan… μέσα  Greek

Thy λαμπερός μάτια - Kannamma
Είναι ο ήλιος και το φεγγάρι;
Thy μαύρο οφθαλμικού βολβού - Kannamma
Αυτή είναι η σκοτεινή απόχρωση του ουρανού?
Glittering διαμάντια-In
Thy σκούρο μπλε μετάξι Sari
Είναι λαμπρά αστέρια - δει
στη μέση της νύχτας.

Κήπος λουλούδι της φωτεινότητας - Είναι
γοητευτικό χαμόγελο σου;
Τα κύματα του ωκεανού μπλε - Οι
αγκαλιά σου τις σκέψεις του.
Μαγευτική μελωδία του κούκος-Is
γλυκιά φωνή σου.
Αβλαβής κορίτσι είσαι - Kannamma
Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.

Μιλάτε της παράδοσης - Kannamma
Ποιος χρειάζεται αυτό;
Για τα άρον άρον - Kannamma
Είναι παράδοση ένα εμπόδιο;
Αν δεχθεί γερόντων - ο γάμος μας
Θα συμβεί αργότερα.
Μπορώ να περιμένω μέχρι τότε - εδώ
Επιτρέψτε μου να σε φιλήσω το μάγουλο.

Για να μάθετε περισσότερα για Bharathi 
κάντε κλικ εδώ .

Suttum Vizhi Sudarthan… בתוך  Hebrew

Thy מבריק העיניים - Kannamma
האם הם השמש ואת הירח?
Thy eyeballs שחור - Kannamma
האם זה כהה הגוון של השמים?
הברקה היהלומים ב -
thy סארי משי כחול כהה
האם הזדהרות כוכבים - ראית
ב באמצע הלילה.

גן הפרחים של נוגה - זה
alluring החיוך שלך?
גלי האוקיינוס הכחול - האם
thy חזה של מחשבות.
לחן מקסים של קוקיה הוא
הקול שלך מתוק.
בחורה אתה תמים - Kannamma
אני אוהבת אותך.

אתה מדבר על מסורת - Kannamma
מי צריך את זה?
עבור אלו על רגל אחת - Kannamma
האם המסורת של פוקה?
אם זקני לקבל - החתונה שלנו
תהיה יקרה יותר מאוחר.
האם אני יכול לחכות עד אז - כאן
תן לי לנשק אותך על הלחי.

כדי לדעת יותר אודות Bharathi 
לחץ כאן .

Suttum Vizhi Sudarthan… में  Hindi

आपकी आँखें चमक - Kannamma
क्या वे सूर्य और चंद्रमा?
आपकी काली नेत्रगोलक - Kannamma
यह है कि आकाश के काले रंग?
हीरे शानदार में
तेरा गहरे नीले रेशमी साड़ी
चमकते सितारों हैं - देखा
रात के बीच में.

गार्डन फूल की चमक - क्या यह
तेरा आकर्षक मुस्कान?
नीले समुद्र की लहरें - हो
तेरा छाती का विचार.
इस कोयल के माधुर्य करामाती-है
तेरा मीठी आवाज़.
मासूम लड़की हो तुम - Kannamma
मैं तुम्हें प्यार करती हूँ.

तुम परम्परा की बात करते हैं - Kannamma
किसने की जरूरत है?
वो जल्दी में के लिए - Kannamma
परंपरा एक बाधा है?
यदि बड़ों को स्वीकार करते हैं - हमारी शादी
बाद में होना चाहिए.
मैं तब तक इंतजार कर सकते हैं - यहाँ
मेरे गाल पर चुंबन करते हैं.

भारती के बारे में और अधिक जानने के लिए
यहाँ क्लिक करें .

Suttum Vizhi Sudarthan… benne  Hungarian

A te szemed izzó - Kannamma
Vajon a Nap és a Hold?
Te fekete szemgolyói - Kannamma
Az, hogy a sötét árnyalat az égen?
Csillogó gyémánt-In
te sötétkék selyem száriban
Vannak ragyogó csillagok - látott
az az éjszaka közepén.

Kerti virágok a fényerő - Ez
te csábos mosoly?
Hullámok a kék óceán - Are
kebledbe gondolatait.
Varázslatos dallamot a kakukkos van
a te édes hangja.
Ártatlan lány vagy te - Kannamma
I am in love veled.

Úgy beszél a hagyomány - Kannamma
Kinek kell ez?
Azoknál a sietség - Kannamma
Ez a hagyomány a gát?
Ha az idősek fogadni - esküvõnkön
Kell történni később.
Tudok várni, akkor - itt
Hadd csókolni az arcát.

Többet tudni Bharathi 
Kattintson ide.

Suttum Vizhi Sudarthan… di  Indonesian

Thy glowing eyes - Kannamma
Apakah mereka matahari dan bulan?
Mu hitam eyeballs - Kannamma
Adalah bahwa warna gelap dari langit?
Gilang-cemerlang ubin-In
Mu erang sari sutra
Bintang yang bersinar - Viewed
di tengah malam.

Taman bunga dari kecerahan - Apakah yang
Mu alluring smile?
Gelombang laut yang biru - Apakah
Mu dada dari pikiran.
Memikat melody yang gila-Is
Mu manis suara.
Innocent girl you - Kannamma
I am in love with thee.

Anda berbicara tentang tradisi - Kannamma
Siapa yang perlu?
Bagi mereka yang tergesa-gesa - Kannamma
Adalah sebuah tradisi gawang?
Jika tua-tua menerima - pernikahan kami
Akan terjadi nanti.
Saya bisa menunggu sampai kemudian - disini
Let me kiss di pipi anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bharathi
klik di sini.

Suttum Vizhi Sudarthan… in  ItalianVenga il tuo occhi luccicanti - Kannamma
Sono il sole e la luna?
Venga il tuo nero occhi - Kannamma
È che la tonalità scura del cielo?
In scintillanti diamanti
il tuo sari di seta blu scuro
Sono stelle lucenti - visto
nel mezzo della notte.

Giardino dei fiori di luminosità - è che
il tuo sorriso seducente?
Onde del mare blu - sono
i pensieri del tuo seno.
Incantevole melodia del cuculo-Is
la tua dolce voce.
Innocenzo ragazza stai - Kannamma
Io sono innamorato di te.

Lei parla di tradizione - Kannamma
Chi ha bisogno di che?
Per chi ha fretta - Kannamma
E 'tradizione un ostacolo?
Se accettano gli anziani - il nostro matrimonio
Deve succedere dopo.
Posso aspettare fino ad allora - qui
Permettetemi di bacio sulla guancia.

Per saperne di più su Bharathi
clicca qui .

Suttum Vizhi Sudarthan… 〜で Japanese
なたの光る目- Kannamma
ているが、太陽と月?
なたの黒い眼球- Kannamma
は、空の暗い色合いですか?
キラキラ輝くダイヤモンドで
なたのダークブルーのシルクサリー
輝く星がある-を見た
真夜中。

庭の花の明るさ-それは
なたの魅力的な笑顔?
青い海の波-です
なたの胸の考え。
カッコウのメロディーが魅惑的です
なたの甘い声。
あどけない少女をしている- Kannamma
私と恋になたよ。

あなたの伝統のうわさ- Kannamma
誰が必要か?
それらを急いで- Kannamma
ハードルの伝統ですか?
年長者を受け入れる場合は-私たちの結婚式
保存起こるせましょう。
私はそのときまで待ってくれる-ここに
私の頬にキスをさせてください。

Bharathiについての詳細を知るために
ここをクリックして。.

Suttum Vizhi Sudarthan… 안에  Korean

그대의 눈이 빛나는 - Kannamma
그들은 태양과 달?
그대의 검은 눈알 - Kannamma
그 하늘의 어두운 색조?
다이아몬드가 빛나는 - 있음
그대의 진한 파란색 실크 사리
빛나는 별세요 - 본
한밤중.

가든 꽃의 밝기 - 그게
그대의 매혹적인 미소?
푸른 바다의 물결 -
그대 가슴의 나누세요.
the 뻐꾸기의 멜로디 Enchanting -인가
그대의 달콤한 목소리.
순진한 처녀 당신은 - Kannamma
내가 그대를 사랑입니다.

당신은 전통의 이야기 - Kannamma
필요한 사람?
그 서두에 들어 - Kannamma
전통 걸림돌?
장로 받아들일 경우 - 우리 결혼식
나중에 일어날까요.
그때까지 기다려 주실 수 있으 - 여기
내 얼굴에 당신의 키스를하자.

Bharathi에 대해 좀 더 알고 
여기를 클릭하세요 .

Suttum Vizhi Sudarthan… iekšā  Latvian

Tavs kvēlojošs acīm - Kannamma
Vai tie ir saules un mēness?
Tavs melnā eyeballs - Kannamma
Vai šis tumsā tonis no debesīm?
Mirdzošs dimanti-In
tavs tumši zils zīda Sari
Vai spīdošs zvaigznes - redzējuši
jo nakts vidū.

Dārza ziedu's spilgtums - Vai, ka
tavs alluring smaids?
Waves notiek zilā okeāna - Vai
tavs klēpis domas.
Enchanting melodiju no dzeguze-IS
tavs saldu balsi.
Nevainīgu meitene ir jums - Kannamma
Es mīlu ar tevi.

Jūs runāt par tradīcija - Kannamma
Kurš vajadzībām?
Decembrī, kas steidzos - Kannamma
Vai tradīcija ir šķērslis?
Ja vecāku pieņemt - mūsu kāzas
Vai notikt vēlāk.
Vai es varu pagaidīt līdz tad - šeit
Vēlos skūpsts jūs par vaiga.

Lai uzzinātu vairāk par Bharathi 
noklikšķiniet šeit.

Suttum Vizhi Sudarthan… i Lithuanian

Tavo Tryskający akis - Kannamma
Ar jie yra saulė ir mėnulis?
Tavo juoda eyeballs - Kannamma
Kad tamsus atspalvis iš dangaus?
Spindi deimantai-In
Tavo tamsiai mėlynas šilkas Sari
Ar spindi žvaigždės - vertinti
in the middle of the night.

Sodo gėlių ryškumas - Ar tai
Tavo Przyciągający šypsena?
Bangos mėlyna vandenynas - Ar
tavo krūtinės mintis.
Enchanting melodiją ir kukuoti-Ar
tavo saldus balsas.
Inocentas mergina tu - Kannamma
I am in love with tau.

Jūs kalbate tradicija - Kannamma
Kas reikalinga, kad?
Dėl tų, kurie neskuba - Kannamma
Yra tradicija yra kliūtinis?
Jei vyresni sutikti - mūsų vestuvės
Turi įvykti vėliau.
Ar aš galiu laukti paskui - čia
Let me kiss jūs apie skruosto.

Noredami sužinoti daugiau apie Bharathi
spauskite cia.

Suttum Vizhi Sudarthan… fi  Maltese

Thy glowing għajnejn - Kannamma
Huma dawn ix-xemx u l-qamar?
Thy iswed eyeballs - Kannamma
Hija li l-lewn skur tas-sema?
Glittering djamanti Fil -
jsw ikħal skur ħarir SARI
Huma brillanti stilla - jidher
fin-nofs tal-lejl.

Garden fjura tal-luminożità - Is that
jsw alluring daħka?
Tifqigħat ta 'l-oċean blu - Are
jsw bosom tal-ħsibijiet.
Enchanting melodija tal-cuckoo Is -
jsw ħelwa vuċi.
Innoċenti girl int - Kannamma
I am in love mal thee.

You talk tal tradizzjoni - Kannamma
Li jeħtieġ li?
Għal dawk in a hurry - Kannamma
Hija tradizzjoni a ostaklu?
Jekk taċċetta anzjani - tagħna tieġ
Għandu jseħħ aktar tard.
Nista stenna till imbagħad - here
Let me KISS inti fuq il-cheek.

Biex tkun taf aktar dwar Bharathi 
ikklikkja hawn.

Suttum Vizhi Sudarthan… i  Norwegian

Thy glødende øyne - Kannamma
Er de solen og månen?
Thy black eyeballs - Kannamma
Er at mørk nyanse til himmelen?
Glitrende diamanter-In
thy mørkeblå silke Sari
Er lysende stjerner - sett
midt i natten.

Hage blomst lys - Er det
thy forlokkende smil?
Bølger av blått hav - Er
Dine bryst tanker.
Fortryllende melodi av gjøk-Is
din søte stemme.
Uskyldige jenta er du - Kannamma
Jeg er forelsket i deg.

Du snakker om tradisjonen - Kannamma
Hvem trenger det?
For de har det travelt - Kannamma
Er tradisjonen en hinder?
Hvis elders godta - bryllupet vårt
Skal skje senere.
Kan jeg vente til da - her
La meg kysse deg på kinnet.

Hvis du vil vite mer om Bharathi 
klikk her.

Suttum Vizhi Sudarthan… w  Polish

Rozjarzony twoje oczy - Kannamma
Czy są słońce i księżyc?
Twe czarne eyeballs - Kannamma
Jest to, że ciemne barwy na niebie?
Błyszczący diamenty-W
twój ciemnoniebieską jedwabne sari
Czy shining stars - postrzegane
w środku nocy.

Ogród kwiatowy jasność - Czy to
nęcący twój uśmiech?
Fale niebieski ocean - Czy
Biust jest twój myśli.
Urzekające melodie z kuku-Czy
twego słodkiego głosu.
Niewinne jesteś dziewczyną - Kannamma
Jestem zakochany w tobie.

Można porozmawiać z tradycjami - Kannamma
Kto tego potrzebuje?
Dla tych, w pośpiechu - Kannamma
Czy tradycja jeden płotek?
Jeśli starsi zaakceptować - nasz ślub
Ma miejsce później.
Czy mogę czekać aż następnie - tutaj
Pozwól mi ucałować Cię w policzek.

Aby dowiedzieć się więcej o Bharathi 
kliknij tutaj.

Suttum Vizhi Sudarthan… em  Portuguese

Teus olhos brilham - Kannamma
Elas são o sol ea lua?
Teus olhos negros - Kannamma
É que o tom escuro do céu?
Brilhante diamantes-In
teu sari de seda azul escuro
Estão brilhando estrelas - visto
no meio da noite.

Jardim da flor brilho - É que
Teu sorriso sedutor?
Ondas do oceano azul - São
pensamentos do teu coração.
Encantadora melodia do cuco-Is
tua doce voz.
Rapariga inocente estás - Kannamma
Estou apaixonado por ti.

Você fala de tradição - Kannamma
Quem precisa disso?
Para aqueles com pressa - Kannamma
Tradição é um obstáculo?
Se aceitar anciãos - nosso casamento
Deve acontecer mais tarde.
Posso esperar até então - aqui
Deixa-me beijar-te na bochecha.

Para saber mais sobre Bharathi 
clique aqui.

Suttum Vizhi Sudarthan… în  Romanian

Aburit ochii tăi - Kannamma
Sunt soarele şi luna?
Vreau o şansă negru ochi - Kannamma
Este faptul că pe întuneric nuanţă de culoare de pe cer?
Strălucitoare diamante-In
tău albastru inchis sari de mătase
Sunt stralucitoare stele - vazut
în toiul nopţii.

Gradina de flori este luminozitatea - E
ademenitor tău zâmbet?
Valurile de la oceanul albastru - Sunteţi
sânul tău gândurile.
Feeric melodie a cucu-E
tău voce dulce.
Nevinovat fata eşti - Kannamma
Sunt indragostit de tine.

Vorbesti de traditie - Kannamma
Cine are nevoie de asta?
Pentru cei în grabă - Kannamma
Este o tradiţie obstacol?
Dacă bătrânii accepta - nunta
Se întâmpla mai târziu.
Pot să aştept până atunci - aici
Lasă-mă să te sărut pe obraz.

Pentru a sti mai multe despre Bharathi 
click aici.

Suttum Vizhi Sudarthan… в  Russian

Твой светящиеся глаза - Kannamma
Являются ли они на солнце и луну?
Твои черно глазных яблок - Kannamma
Является ли, что темные тона неба?
Блистал алмазами-In
Твое синими шелковыми сари
Есть блестящие звезды - видел
в середине ночи.

Садовый цветок яркость - это
Твое соблазнительные улыбки?
Волны синий океан - Есть
груди твои мысли.
Очаровательные мелодии из кукушка-ли
твой сладкий голос.
Невинные девушки вы - Kannamma
Я влюблен в тебя.

Вы говорите о традиции - Kannamma
Кто это?
Для тех, кто в спешке - Kannamma
Есть традиция препятствие?
Если старейшины согласиться - наша свадьба
Должен произойти позже.
Могу ли я подождать до тех пор - здесь
Позвольте мне вас поцеловать в щеку.

Чтобы узнать больше о Бхарати
Нажмите здесь.

Suttum Vizhi Sudarthan… у  Serbian

Твоје очи ватреност - Каннамма
Да ли су сунце и мјесец?
Твоје црне еыебаллс - Каннамма
Је да је тамна боја на небу?
Бљештаво дијаманти-У
твоје тамномодром свила Сари
Јесу светли звездице - види
у сред ноћи.

Вртни цвијет'с осветљења - Је ли то
твоје привлачан осмијех?
Валовима плавог океана - Јесу
'с грудима твојим мислима.
Очаравајуће мелодије од кукавица-Је
твојим слатким гласом.
Невиних девојчица си - Каннамма
Ја сам заљубљена у тебе.

Ви напродиковати традиције - Каннамма
Ко то треба?
За оне у журби - Каннамма
Традиција је једна препрека?
Уколико старјешина прихватити - наше венчање
Ће се догодити касније.
Могу ли чекати до тада - овде
Дозволите ми да вам пољубац на образу.

Сазнати нешто више о Бхаратхи
кликните овде.

Suttum Vizhi Sudarthan… v  Slovak

Řeřavý tvé oči - Kannamma
Sú slnko a mesiac?
Tvoje čierne buľvy - Kannamma
Je v tom, že tmavý odtieň z neba?
Blýská diamanty-V
tvé tmavo modrej hodvábu Sari
Sú žiariace hviezdy - Viedeň
uprostred noci.

Záhrada v kvete jas - Je to
tvoj zvodný úsmev?
Vlnami modrého oceánu - Are
tvá ňadra na myšlienky.
Očarujúce melódiu z kukučky-IS
tvoj sladký hlas.
Nevinnou dívku ste - Kannamma
Som zamilovaná do teba.

Tie reči o tradíciu - Kannamma
Kto potrebuje, že?
Pre tých, v zhone - Kannamma
Tradícia je jedna prekážka?
Ak starší akceptovať - naša svadba
Sa stalo neskôr.
Môžem počkať až potom - tu
Nech ma políbit na tvár.

Ak chcete vedieť viac o Bharathi 
kliknite tu.

Suttum Vizhi Sudarthan… v  Slovenian

Užaren tvoje oči - Kannamma
Ali so se sonce in luna?
Tvoje črne eyeballs - Kannamma
Je to the dark Hajka na nebu?
Blještav diamantov-V
tvoje temno modre svile Sari
Ali sijaj zvezd - gledati
v sredi noči.

Cvetlični vrt v svetlosti - Je to
tvoje Primamljiv nasmeh?
Valovi modro ocean - Ali
tvojem naročju misli.
Čudežen melodijo iz Kukati Is -
tvoj sladki glas.
Innocent punca si - Kannamma
Jaz sem zaljubljena v tebe.

Govoriš tradicije - Kannamma
Kdo potrebuje to?
Za tiste v naglici - Kannamma
Je tradicija je ovira?
Če starješinama sprejme - naša poroka
Se zgodi pozneje.
Lahko počakate do takrat - tukaj
Naj ti poljub na lice.

Če želite vedeti več o Bharathi 
klikni tukaj.

Suttum Vizhi Sudarthan… en  Spanish

Tus ojos brillantes - Kannamma
¿Son el sol y la luna?
Tus ojos negro - Kannamma
Es que el oscuro tono del cielo?
Brillantes diamantes a partir de las
tu sari de seda de color azul oscuro
Son estrellas brillantes - visto
en el medio de la noche.

Jardín de flores de brillo - ¿Es que
fascinante tu sonrisa?
Olas del océano azul - ¿Se
los pensamientos de tu pecho.
Encantadora melodía del cuco-Es
tu dulce voz.
Eres inocente niña - Kannamma
Estoy enamorado de ti.

Usted habla de la tradición - Kannamma
¿Quién necesita eso?
Para aquellos con prisa - Kannamma
La tradición es un obstáculo?
Si acepta los ancianos - nuestra boda
Se producirá más tarde.
¿Puedo esperar hasta entonces - aquí
Permítanme que beso en la mejilla.

Para saber más sobre Bharathi
haga clic aquí.

Suttum Vizhi Sudarthan… in  Swedish

Thy glödande ögon - Kannamma
Är de av solen och månen?
Thy svart ögonglober - Kannamma
Är det mörk nyans av himlen?
Glittrande diamanter-I
din mörkblå siden sari
Är lysande stjärnor - sett
mitt i natten.

Trädgård blomma ljusstyrka - Är det
din lockande leende?
Vågor av blått hav - Är
din barm tankar.
Förtjusande melodi av gök-Is
din ljuva röst.
Oskyldiga flickan är du - Kannamma
Jag är kär i dig.

Du talar om tradition - Kannamma
Vem behöver det?
För dem som har bråttom - Kannamma
Är tradition ett hinder?
Om äldste acceptera - vårt bröllop
Skall hända senare.
Kan jag vänta tills då - här
Låt mig kyssa dig på kinden.

För att veta mer om Bharathi 
klicka här.

Suttum Vizhi Sudarthan… ใน  Thai

พระองค์แวมตา - Kannamma
พวกเขาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์?
พระองค์ดำตา - Kannamma
นั่นคือความมืดเว้ในฟากฟ้า?
ระยาบเพชรใน -
เจ้ากาฬไหมส่าหรี
ที่ส่องแสงดาว - เห็น
ในกลางดึก.

สวนดอกไม้ของความสว่าง - นั่น
เจ้า alluring ยิ้ม?
คลื่นในมหาสมุทรสีน้ำเงิน - มี
หัวอกของเจ้าคิด.
พริ้มพรายเมโลดี้ของ-มีนกกาเหว่า
เจ้าเสียงหวาน.
บริสุทธิ์หญิงสาวที่คุณ - Kannamma
ฉันรักกับเจ้า.

คุณพูดของประเพณี - Kannamma
ใครต้องการที่?
สำหรับบรรดาหัวซุกหัวซุน - Kannamma
เป็นประเพณีที่วิ่งกระโดดข้ามรั้ว?
หาก elders ยอมรับ - ของเราแต่งงาน
จะเกิดขึ้นในภายหลัง.
ฉันสามารถรอจนกระทั่งแล้ว - ที่นี่
ให้ฉันจุ๊บคุณในแก้ม.

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bharathi
คลิกที่นี่.

Suttum Vizhi Sudarthan… içinde  Turkish

Senin parlak gözleri - Kannamma
Olup, Güneş ve Ay?
Senin siyah eyeballs - Kannamma
Bu gökyüzünün karanlık renk tonu?
Elmas şaşaalı-In
senin lacivert ipek SARI
Parlayan yıldız misiniz - görüldü
Gecenin ortasında.

Bahçe çiçek's parlaklık - Bu
senin çekici gülümseme?
Mavi denizin Dalgalar - misiniz
senin kucak's düşünceler.
Bu aptal bir melodi büyüleyici-mi
senin tatlı sesli.
Masum kız sen - Kannamma
Ben sana aşık olduğumu.

Bunlar gelenek söz - Kannamma
Kimin ihtiyacı var ki?
Bu acele için - Kannamma
Gelenek bir engel var mı?
Eğer büyükleri kabul - Düğün
Sonra gerçekleşmesi edeyim.
Ben o zamana kadar bekleyin miyim - Buraya
Bana yanak üzerinde öpücük edelim.

Bharathi hakkında daha fazla bilgi için 
buraya tıklayın.

Suttum Vizhi Sudarthan… в  Ukrainian

Твій світяться очі - Kannamma
Чи є вони на сонце, і місяць?
Твої чорно очних яблук - Kannamma
Чи є, що темні тони неба?
Блистала алмазами-In
Твоє синіми шовковими Сари
Є блискучі зірки - бачив
в середині ночі.

Садовий квітка яскравість - це
Твоє звабні усмішки?
Хвилі синій океан - Є
груди твої думки.
Чарівні мелодії з зозуля-ли
твій солодкий голос.
Безневинні дівчата ви - Kannamma
Я закоханий в тебе.

Ви говорите про традиції - Kannamma
Хто це?
Для тих, хто в поспіху - Kannamma
Є традиція перешкоду?
Якщо старші согласиться - наша весілля
Має відбутися пізніше.
Чи можу я почекати до тих пір - тут
Дозвольте мені вас поцілувати в щоку.

Щоб дізнатися більше про Бхараті 
Натисніть тут.

Suttum Vizhi Sudarthan… trong  Vietnamese

Thy glowing mắt - Kannamma
Chúng có mặt trời và mặt trăng?
Thy đen eyeballs - Kannamma
Là bóng tối của hue the sky?
Trong kim cương-Glittering
thy tối sari lụa màu xanh
Có shining sao - thấy
ở giữa đêm.

Vườn hoa của độ sáng - Có phải như vậy
thy lôi cuốn nụ cười?
Sóng của các màu xanh biển - Có phải
thy bosom của tư tưởng.
Enchanting melody của chim cu-is
thy ngọt giọng.
Vô tội đang có bạn gái - Kannamma
Tôi đang trong tình yêu với thee.

Bạn nói chuyện về truyền thống - Kannamma
Ai có nhu cầu?
Đối với những người trong một vội vàng - Kannamma
Là một truyền thống hurdle?
Nếu chấp nhận elders - đám cưới của chúng tôi
Sẽ xảy ra sau đó.
Tôi có thể chờ đợi cho đến sau đó - đây
Let me kiss bạn trên cheek.

Để biết thêm chi tiết về Bharathi 
bấm vào đây.


0 comments:

Post a Comment

பாரதியின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்.
பாரதியின் கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
En Bharathi
நன்றி:http://singgingg.blogspot.com
.

பாரதி பிரியர்கள்..


பாரதி படித்தோர் எண்ணிக்கை:
பாரதி பிரியர்கள் கூறியவை...

உங்கள் iGoogle-ல், என் பாரதி


Add to Google

இணைப்பு கொடுக்க

Read Bharathi Kavithaigal with songs and translation!பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!


EnBharathi - க்கு இணைப்பு கொடுக்க மேலே உள்ள 'code' -ஐ Copy செய்து உங்கள் தளம் /Blog-ல் Paste செய்யவும்.

பாரதி கவிதையைக் கடிதத்தில் பெறுங்கள்:


 • தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று-பல
  சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி-மனம்
  வாடித் துன்பமிக உழன்று-பிறர்
  வாடப் பலசெயல்கள் செய்து- நரை
  கூடிக் கிழப்பருவம் எய்தி - கொடுங்
  கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்- பல
  வேடிக்கை மனிதரைப் போலே-நான்
  வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?
  Translated Continue Reading
 • நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே - அதை
  நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  சொல்லடி, சிவசக்தி; - எனைச்
  சுடர்மிகும் அறிவுடன்
         படைத்துவிட்டாய்,
  வல்லமை தாராயோ, - இந்த
  மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?
  சொல்லடி, சிவசக்தி!
  
  Translated
  
  Continue Reading
 • கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை 
                - கண்ணன்
  தெருவிலே பெண்களுக் கோயாத 
            தொல்லை. (தீராத)
  
  1. தின்னப் பழங்கொண்டு தருவான்; 
                - பாதி
  தின்கின்ற போதிலே தட்டிப் பறிப்பான்;
  என்னப்பன் என்னையன் என்றால்..
  Continue Reading