மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!

சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்

தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர்!
enbharathi-crome-extension
மகிழ்ச்சியான செய்தி!

பாரதி பிரியர்கள் எண்ணிக்கை 200'ஐ தாண்டி விட்டது!
Add to Google
என் பாரதி, எனக்குப் போதும் !
enbharathi-crome-extension

10. அறிவே தெய்வம்
தெய்வப் பாடல்கள்
ஞானப் பாடல்கள்
அறிவே தெய்வம்

கண்ணிகள்

ஆயிரந் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
அலையும் அறிவிலிகாள் ! - பல்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
டாமெனல் கேளீரோ ?
1
மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
மயங்கும் மதியிலிகாள் ! - எத
னூடும்நின் றோங்கும் அறிவென்றே தெய்வமென்
றோதி யறியிரோ ?
2
சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
சுருதிகள் கேளீரோ ? - பல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறிப்
பெருமை யழிவீரோ ?
3
வேடம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
வேதம் புகன்றிடுமே - ஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
வேத மறியாதே.
4
நாமம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
நான்மறை கூறிடுமே - ஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்று கொள் வீரென்றந்
நான்மறை கண்டிலதே.
5
போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
பூணு நிலையாமே - உப
சாந்த நிலையே வேதாந்த நிலையென்று
சான்றவர் கண்டனரே.
6
கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
காட்டும் மறைகளெலாம் - நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
அவங்கள் புரிவீரோ ?
7
உள்ள தனைத்திலும் உள்ளொளி யாகி
ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவே - இங்கு,
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
கூவுதல் கேளீரோ ?
8
மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப் - பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்மறை
காட்டவும் வல்லீரோ ?
9
ஒன்று பிரம முளதுண்மை யஃதுன்
உணர்வெனும் வேதமெலாம் - என்றும்
ஒன்ரு பிரம முள துண்மை யஃதுன்
உணர்வெனக் கொள்வாயே.
10

1 comments:

Jagan said...

தெய்வத்தை பற்றி வரும் பாரதியின் அனைத்து பாடல்களும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதில் இதுவும் ஒன்று. Thank you for posting it in a nicely formatted way. And your website's L&F is awesome. Keep rocking...

Post a Comment

பாரதியின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்.
பாரதியின் கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
En Bharathi
நன்றி:http://singgingg.blogspot.com
.

பாரதி பிரியர்கள்..


பாரதி படித்தோர் எண்ணிக்கை:
பாரதி பிரியர்கள் கூறியவை...

உங்கள் iGoogle-ல், என் பாரதி


Add to Google

இணைப்பு கொடுக்க

Read Bharathi Kavithaigal with songs and translation!பாரதியாரின் புகழ் உலகறியச் செய்வோம்!


EnBharathi - க்கு இணைப்பு கொடுக்க மேலே உள்ள 'code' -ஐ Copy செய்து உங்கள் தளம் /Blog-ல் Paste செய்யவும்.

பாரதி கவிதையைக் கடிதத்தில் பெறுங்கள்:


 • தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று

  தேடிச் சோறு நிதந்தின்று-பல
  சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி-மனம்
  வாடித் துன்பமிக உழன்று-பிறர்
  வாடப் பலசெயல்கள் செய்து- நரை
  கூடிக் கிழப்பருவம் எய்தி - கொடுங்
  கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்- பல
  வேடிக்கை மனிதரைப் போலே-நான்
  வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?
  Translated Continue Reading
 • நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணை

  நல்லதோர் வீணைசெய்தே - அதை
  நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
  சொல்லடி, சிவசக்தி; - எனைச்
  சுடர்மிகும் அறிவுடன்
         படைத்துவிட்டாய்,
  வல்லமை தாராயோ, - இந்த
  மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?
  சொல்லடி, சிவசக்தி!
  
  Translated
  
  Continue Reading
 • கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  கண்ணன் - என் விளையாட்டுப் பிள்ளை

  தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை 
                - கண்ணன்
  தெருவிலே பெண்களுக் கோயாத 
            தொல்லை. (தீராத)
  
  1. தின்னப் பழங்கொண்டு தருவான்; 
                - பாதி
  தின்கின்ற போதிலே தட்டிப் பறிப்பான்;
  என்னப்பன் என்னையன் என்றால்..
  Continue Reading